Sunteti aici : FNDF.ro » Istoric

Dupa schimbarea regimului politic din decembrie 1989, s-au produs schimbari radicale in toate sistemele: politic, social, economic, etc., situatii in care si sindicatele s-au restructurat fundamental. Dupa autodizolvarea U.G.S.R., (sindicatele socialiste), in fiecare societate comerciala s-au reorganizat sindicatele. Astfel, sindicatele din ramura Linii si-au constituit sindicate la nivelul sectiilor de linii, unele regionale si in uniuni regionale, insa toate sindicatele de sectie au aderat la o unire pe ramura infiintand o federatie la nivel national pe care au numit-o "16 februarie" si avea sediul la Brasov. Ca presedinte a fost ales dl. Caraiman Nicolae instructor un centralul Diviziei Linii din Brasov. Functionarea acestei federatii avea insa o disfunctionalitate esentiala: sediul in Brasov iar conducerea Caii Ferate era in Bucuresti. In aceste conditii, s-a convocat la Deva in anul 1991 o adunare generala a reprezentantilor sindicatelor din tara afiliate la Federatia "16 februarie" unde s-a hotarat infiintarea unei federatii noi cu sediul in Bucuresti si caruia i s-a atribuit denumirea "Federatia Nationala Drum de Fier". Ca presedinte a fost ales dl. Craciun Gabriel inginer in centralul Directiei Linii si Instalatii. La aceasta noua federatie au aderat toate sindicatele din ramura linii si activitati anexe cu exceptia sindicatelor din Regionala CF Brasov, care erau afiliate Federatiei 16 Februarie.

Federatia era reprezentativa su recunoscuta de catre toate conducerile administrative ale SNCFR si minister care s-au perindat de-a lungul timpului,- instabilitatea politica si economica aducand frecvente schimbari, - participand activ si permanent la negocierea contractelor colective de munca si urmarind zilnic aplicarea acestora. In anul 2003 se alatura federatiei si sindicatele din Regionala CF Brasov, respectiv "16 februarie" acum sub presedentia d-lui Rus Valentin, federatia cuprinzand toate sectiile de linii din tara (mai putin Sectia L1 Bucuresti care este afiliata la M.C.).

La adunarea generala a reprezentantilor salariatilor din ramura linii si activitatilor anexe care sunt membrii in cadrul federatiei, care a avut loc la 31 martie 2004 s-a hotarat schimbarea denumirii acestui forum in congres, devenind astfel primul Congres al Federatiei Nationale "Drum de Fier", la care s-a schimbat si structura biroului Executiv care este compus din 5 persoane in loc de 3, devenind mai functional. In perioada 2004-2008 la toate regionalele s-au constituit uniuni, federatia devenind o structura operativa si dinamica. in primul Congres al federatiei a fost ales ca presedinte dl. Dobrescu Florin, care a fost reales si la cel de-al doilea Congres functionand si in prezent.

In continua perfectionare a activitatii si pentru o puternica reprezentare in toate organismele interesate, Federatia s-a afiliat la federatia Mondiala a Transporturilor "I.T.F" cu sediul la Londra, la Federatia Europeana a Transporturilor "E.T.F" cu sediul la Bruxelles, iar pe plan national suntem afiliati la Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere "Fratia", la Conventia Transportatorilor unde dl. Presedinte Dobrescu Florin detine functia de primvicepresedinte, la Alianta Nationala a Sindicatelor Feroviare unde de asemenea dl. Dobrescu Florea detine si functia de primvicepresedinte.

Congresul este autoritatea suprema a FNDF si se convoaca de regula odata la 4 ani, in situatii deosebite in sesiunea extraordinara. Intre congrese autoritatea de decizie este Consiliul National care este compus din liderii sindicatelor afiliate la fderatie si se reuneste in sedinte ordinare semestrial si imputerniceste Comitetul Diretor sa exercite conducerea, decizia, coordonarea si reprezentarea federatiei intre sesiunile acestuia. Comitetul Director este alcatuit din presedinte, 3 vicepresedinti , secretar general si reprezentantii uniunilor regionale in proportie de 1 la 1000 de membrii si de reuneste lunar in sedinte ordinare si de cate ori se impune in situatii care necesita luarea de decizii. Biroul Executiv asigura activitatea permanenta a federatiei, informeaza si se consulta Comitetul Director si aplica deciziile acestuia. Activitatea financiara a federatiei este controlata de catre o comisie de cenzori compusa din 3 membrii, din care unul este presedinte si sunt desemnati de Congres.

In cadrul Federatiei, functioneaza 9 departamente repartizate astfel: 4 coordonate de catre vicepresedntele organizatoric (Relatii Internationale, Legislatie, Educatie si Pregatire, Femei), 2 sub conducerea vicepresedintelui economic (Politici Sociale, Patrimoniu) si 3 sub coordonarea vicepresedintelui social (Relatii si Medieri, Protectia Sociala si Ocrotirea Sanatatii, Sanatate si Securitate in Munca).

Federatia Nationala "Drum de Fier" functioneaza pe baza unui statut adoptat de Congres, a unui Regulament de Functionare si regulament Financiar. La data prezenta in cadrull Federatiei avem un numar de 10.734 de membrii din cadrul CN C.F.R. si un numar de 797 membrii de la alte filiale, insumand astfel un numar de 11.531 de membri. Numarul de membrii a scazut de la infiintarea federatiei si pana in prezent pana la 11.531, nu datorita faptului ca s-au retras, ci datorita reducerii permanente a personalului la Calea Ferata.

La congresul al II-lea s-a adoptat si un Imn al Federatiei pe un text adaptat la situatia actuala a Caii Ferate si la lupta crancena a federatiei noastre de a mai pastra transportul feroviar, lupta zadarnicita de catre toti politicienii care s-au perindat la putere in aceasta perioada.